เรื่องอื่นๆ

พจน์ของคำนาม (Number)

Written by Sine

อย่างที่เราเคยกล่าวไป คำนามจำเป็นต้องมี Article นำหน้า และรู้ได้อีกว่า หากนำหน้าด้วย a, an นั่นก็หมายถึงว่า คำนาม คำนั้น มีแค่อันเดียว ตัวเดียว อย่างเดียว แน่นอนว่าในภาษาอังกฤษนั้น เขาจะเรียกว่า เอกพจน์ (Singular Number) แต่ถ้าหากคำนามถูกนำหน้าด้วย the เราต้องสังเกตว่า คำนามที่อยู่หลัง the ตัวนั้น มี -s หรือไม่ เช่น The cats ซึ่งถ้า cats มี -s แสดงว่า คำนาน อย่าง cat มีหลายตัว และอะไรก็ตามที่มีมากกว่าหนึ่ง หรือมีหลายตัว ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า พหูพจน์ (Plural Number) ซึ่งหลักการง่าย ๆ สำหรับหรับการเปลี่ยน คำนามที่เป็น เอกพจน์ (Singular Number) ให้เป็น พหูพจน์ (Plural Number) นั้น ก็คือ การ เติม -s

เอกพจน์พหูพจน์
dog
soldier
table
eye
dogs
soldiers
tables
eyes

แต่สำหรับภาษาอังกฤษ แน่นอนว่า คำนามบางคำนั้น อาจจะไม่ได้แปลงเป็นพหูพจน์ โดยการเติม -s แต่เป็นเปลี่ยนรูปไปเลยต่างหาก เช่น

child
foot
tooth
childen
feet
teeth

About the author

Sine