บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ว่าด้วยเรื่องการไปหาหมอ เพราะปัญหาเกี่ยวกับ “ท้อง”

Written by Sine

อย่างที่เราบอกกันไปว่า การไปหาหมอนั้น แน่นอนว่ามันจะขึ้นอยู่ อาการต่าง ๆ ที่ต้องเจอ ซึ่งก่อนหน้านี้ เราก็ได้มีการพูดถึง อาการปวด และ อาการเจ็บไปแล้ว ซึ่งวันนี้ เราจะมาพูดถึง อวัยวะหนึ่งที่มีปัญหามากที่สุด และเราก็มันจะไปหาหมอด้วยอาการที่เกิดขึ้นกับอวัยวะนี้ นั่นก็คือ ท้อง เราไปดูกันว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นกับท้อง เราจะพูดว่าอะไรบ้าง

I have diarrhea.

ไอ แฮฟว ไดอะเรีย

ฉันท้องเสีย

สำหรับ “อาการท้องผูก” จะสามารถใช้ได้ 2 แบบคือ

I’m constipated. (ไอมฺ คอน’สะทะเพ’ทิด)

I have hard stool. (ไอ แฮฟว ฮาร์ด สตูล)

ส่วนเรื่องเกี่ยวกับท้องของผู้หญิง นั่นก็คือ การเป็นประจำเดือนนั้น ก็ส่งผลเป็นปัญหาเช่นกัน ก่อนอืนถ้าเราอยากจะแจ้งคุณหมอ ว่าเราเป็นประจำเดือน เราควรพูดว่า

I have periods.

ไอ แฮฟว เพีย’เรียดซฺ

ฉันมีประจำเดือน

แต่ถ้าเรามาหาหมอด้วย “อาการปวดประจำเดือน” ก็สามารถพูดได้ 2 แบบคือ

I have painful periods. (ไอ แฮฟว เพนฟูล เพีย’เรียดซฺ)

I have menstrual pain. (ไอ แฮฟว เมน’สทรูเอิล เพน)

ส่วนในกรณีที่เจ็บที่บริเวณท้องน้อย คุณก็สามารถพูดได้ว่า

I have low abdominal pain. (ไอ แฮฟว โล แอบ’โดมินัล เพน) ฉันปวดท้องน้อย

อีกหนึ่งกรณี เกี่ยวท้องที่ผู้หญิงต้องเจอ และจำเป็นอย่างมาก ที่จะต้องไปหาหมอ นั่นก็คือ การตั้งครรภ์

ในภาษาอังกฤษนั้น เราจะใช้คำว่า “pregnant” ซึ่งเราจะใส่ในประโยคดังนี้

I’m pregnant. (ไอมฺ เพรก’เนินทฺ) ฉันท้อง

I got pregnant. (ไอ กอท เพรก’เนินทฺ) ฉันตั้งท้องแล้ว

ส่วนในกรณีที่ท้องนั้น แน่นอนว่า ครบ 9 เดือนก็ต้องคลอด และมีจะมีอาการเจ็บก่อน ซึ่งเราสามารถบอกหมอหรือพยาบาลว่า

I have labor pain. (ไอ แฮฟว เล’เบอร์ เพน) ฉันเจ็บท้องคลอด

About the author

Sine