เรื่องอื่นๆ

ว่าด้วยเรื่อง สุขสันต์วันครบรอบ

Written by Sine

ชาวต่างชาติเขาจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับวันครบรอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของคนรักด้วยกัน หรือของคนรอบข้าง ซึ่งคำว่า “วันครบรอบ” นั้น ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า “Anniversary” ถ้าจะบอกว่า “สุขสันต์วันครบรอบ” ก็สามารถทำได้ง่ายๆ คือ นำคำว่า “Happy (สุขสันต์) + Anniversary (วันครบรอบ)”

Happy Anniversary

(แฮพ’พี แอนนิเวอ’ซารี)

สุขสันต์วันครบรอบ

ถ้าเราจะเป็นคนที่อยากจะกล่าวแสดงความยินดีกับใครในเรื่องของ สุขสันต์วันครบรอบต่าง ๆ สามารถทำได้ดังนี้

Happy + โอกาสที่ครบรอบ + Anniversary

สุขสันต์วันครบรอบ

เช่น

Happy Wedding Anniversary.

(แฮพ’พี เวด’ดิง แอนนิเวอ’ซารี)

สุขสันต์วันครบรอบแต่งงาน

Happy Foundation Anniversary.

(แฮพ’พี เฟา’เดชัน แอนนิเวอ’ซารี)

สุขสันต์วันครบรอบการก่อตั้ง

แต่ถ้าอยากจะระบุว่า กี่ปี ก็สามารถใส่ได้ตามนี้

Happy + ลำดับปีที่ครบรอบ + โอกาสที่ครบรอบ + Anniversary

สุขสันต์วันครบรอบ… ปีที่…

เช่น

Happy 1st Wedding Anniversary.

(แฮพ’พี เธอะ เฟิร์สทฺ เวด’ดิง แอนนิเวอ’ซารี)

สุขสันต์วันครบรอบแต่งงานปีที่ 1

Happy 3rd Foundation Anniversary.

(แฮพ’พี เธอะ เธิร์ด เฟา’เดชัน แอนนิเวอ’ซารี)

สุขสันต์วันครบรอบการสถาปนา ปีที่ 3

Happy 5th Anniversary

(แฮพ’พี เธอะ ฟิฟธฺ แอนนิเวอ’ซารี)

สุขสันต์วันครบรอบปีที่ 5

หมายเหตุ

หากสังเกตดี ๆ จะเห็นว่า ในประโยคนั้น จะเป็น “Happy 5th Anniversary”

ซึ่ง ตัวเลขในประโยค จะต้องเป็นลำดับที่ ไม่ใช่จำนวนที่

About the author

Sine