ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

หลักการใช้และรูปแบบของ a lot of, lots of, plenty of

Written by Sine

เรื่องคำของการบอกปริมาณ  เพื่อบ่งชี้ว่า สิ่งที่เราเห็น สิ่งที่เราทำ มีจำนวนปริมาณ มากน้อยเพียงไร

มาเริ่มที่ A lot of และ Lots of
ทั้งสองคำมีความหมายว่า จำนวนมาก, ปริมาณมาก

วิธีการใช้เหมือนกัน คือใช้กับนามนับได้พหูพจน์และนามนับไม่ได้ เช่น
– He doesn’t have time. He always has a lot of things to do.
– He doesn’t have time. He always has lots of things to do.
(เขาไม่มีเวลาหรอก เขามีหลายสิ่งที่ต้องทำอยู่ตลอดแแหละ) ออกแนวตัดพ้อ

– I’m going to bake 5 pounds of cake, so I need a lot of flour.
– I’m going to bake 5 pounds of cake, so I need lots of flour.
(ฉันจะอบเค้ก 5 ปอนด์ ดังนั้นฉันจำเป็นต้องใช้แป้งปริมาณมาก)

* จะเห็นว่าสามารถใช้ทั้งสองคำนี้ ในการบอกจำนวนมากๆได้
แต่ส่วนใหญ่แล้ว สองคำนี้มักใช้ในภาษาพูด และไม่ค่อยเป็นทางการ
** อาจจะมีบางคนเคยเห็น a lot เฉยๆ ไม่มี of ตามหลัง นั่นก็แปลว่า จำนวนมาก
เพียงแต่ใช้เป็น adv. วางไว้ท้ายประโยค และไม่มีคำนามตามหลัง เช่น
– They like traveling a lot.
(พวกเขาชอบการท่องเที่ยวมากเลย)
– She has changed a lot since she moved here.
(หล่อนเปลี่ยนไปมาก ตั้งแต่หล่อนย้ายมาอยู่ที่นี่)


ส่วน Plenty of มีความหมายว่า จำนวนมาก หรือมากเกินกว่าที่ต้องการ
คำนี้จะเป็นทางการมากกว่า A lot of และ lots of
วิธีใช้ ใช้เหมือนกับสองคำข้างบนเลย เช่น
– You don’t have to drive so fast. We have plenty of time.
(คุณไม่จำเป็นต้องขับเร็วขนาดนั้น เรามีเวลาเหลือเฟือ)
– There are plenty of sandwiches for kids.
(มีแซนวิชจำนวนมาก สำหรับเด็กๆ)

About the author

Sine