ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

หลักการใช้ Present Continuous Tense ง่ายๆ ถ้าเข้าใจเรื่อง is am are

Written by Sine

Present Continuous Tense หรือ Present Progressive Tense สรุปง่ายๆ คือ เป็นเท็นส์ที่ใช้บอกการกระทำที่กำลังเกิดขึ้น หรือการกระทำที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นการวางแผนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

present continuous tense

♦ โครงสร้าง และหลักการใช้ Present Continuous Tense
Present เพร๊เซินท= ปัจจุบัน
Continuous คอนทินิวอัส = ต่อเนื่อง
Present Continuous Tense (Tense ปัจจุบันกำลังทำ)
Present Continuous Tense มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งคือ Present Progressive Tense

◊ โครงสร้าง present continuous tense
I am eating
He, She, It, A cat is eating
You, We, They, Cats are eating

◊ หลักการใช้ present continuous tense
การย่อรูปกริยา คลิกศึกษาเรื่อง is am are


1. ใช้กล่าวเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นขณะที่พูดอยู่ หรือในระหว่างอาทิตย์นั้น เดือนนั้นก็ได้ ซึ่งอาจจะมีคำเหล่านี้อยู่ด้วยก็ได้
now / right now ตอนนี้
at the moment ตอนนี้
หลักการแปล ให้แปลรวบ is am are กับกริยาที่เติม ing ว่า ” กำลัง….”

I am studying hard, John.
จอห์น ฉันกำลังเรียนหนักนะ (ไม่ใช่ขณะนี้ แต่เป็นพักนี้)
Most students are using mobile phones.
นักเรียนส่วนใหญ่กำลัง(นิยม)ใช้โทรศัพท์มือถือ (ไม่ใช่ขณะนี้ แต่เป็นปัจจุบันนี้)
He is driving a car.
เขากำลังขับรถ
She‘s eating an apple.
หล่อนกำลังกินแอปเปิ้ล
It is raining at the moment.
มันกำลังฝนตกขณะนี้ (ฝนกำลังตก)
A cat is sleeping in the room.
แมวกำลังนอนหลับในห้อง
You are sitting on my book.
คุณกำลังนั่งบนหนังสือของฉัน
We are running right now.
พวกเรากำลังวิ่งขณะนี้
They are going to school.
พวกเขากำลังไปโรงเรียน
2. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต (แน่ๆ) และมักจะมีคำที่บ่งบอกอนาคตกำกับอยู่ด้วย
this evening เย็นนี้
tonight คืนนี้
tomorrow พรุ่งนี้
this weekend สุดสัปดาห์นี้
next week สัปดาห์หน้า
next month เดือนหน้า
next year ปีหน้า
…..และอื่นๆ
หลักการแปล ให้แปลรวบ is am are กับกริยาที่เติม ing ว่า ” กำลังจะ….” หรือจะแปลว่า ” จะ” ก็ได้

I’m studying English this weekend.
ผมกำลังจะเรียนภาษาอังกฤษสุดสัปดาห์นี้ (เรียนแน่เพราะจ่ายเงินแล้ว)
She is going to the market tomorrow.
หล่อนกำลังจะไปตลาดวันพรุ่งนี้ (ของหมด ต้องไปซื้อ)
He‘s coming to my house for lunch this Friday.
เขากำลังจะมาบ้านผมเพื่อ(กิน)อาหารเที่ยงในวันศุกร์นี้
We‘re moving to New York next year.
พวกเรากำลังจะย้ายไปนิวยอร์คปีหน้า
They are seeing the doctor next month.
พวกเขากำลังจะพบหมอเดือนหน้า (ไม่ได้แปลว่าเห็นนะครับ)

» ตัวอย่างประโยคคำถาม
Is he driving a car?
เขากำลังขับรถใช่ไหม
yes, he is./ No, he isn’t. ใช่/ ไม่ใช่
Is she eating an apple?
หล่อนกำลังกินแอปเปิ้ลใช่ไหม
Yes, she is. / No, she isn’t. ใช่/ ไม่ใช่
Is it raining at the moment?
มันกำลังฝนตกขณะนี้ใช่ไหม
Yes, it is./ No, it isn’t. ใช่/ ไม่ใช่
Is a cat sleeping in the room?
แมวกำลังนอนหลับในห้องใช่ไหม
Yes, it is./ No, it isn’t. ใช่/ ไม่ใช่


» ตัวอย่างประโยคปฏิเสธ
You‘re sitting on my book.
คุณไม่ได้กำลังนั่งบนหนังสือของฉัน
We‘re not running right now.
พวกเราไม่ได้กำลังวิ่งขณะนี้
They‘re not going to school?
พวกเขาไม่ได้กำลังไปโรงเรียน


» ตัวอย่างประโยค Wh-questions
What are doing? คุณกำลังทำอะไร
I’m walking. ฉันกำลังเดิน
Who is taking. ใครกำลังพูด
Jo is talking. โจกำลังพูด
Where are you going? คุณกำลังไปไหน
I’m going home. ฉันกำลังกลับบ้าน
How are you doing? สบายดีไหม
I’m good. สบายดี
Why is she crying? หล่อนร้องให้ทำไม
Her cat is dead. แมวของหล่อนตาย

About the author

Sine