ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

อะไรคือ Adverb หน้าตาเป็นอย่างไร

Written by Sine

Adverb คืออะไร มีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง ใช่คำวิเศษณ์หรือเปล่า : Adverb ในหลักภาษาอังกฤษคือ คำที่ขยายคำกริยา และคำคุณศัพท์ ซึ่งคล้ายๆกับคำวิเศษณ์ในภาษาไทย แต่ภาษาไทยจะแยกย่อยได้เยอะแยะ แต่ในภาษาอังกฤษคำวิเศษณ์จะเป็น กริยาวิเศษณ์ เท่านั้น

adverb คืออะไร

Adverb คืออะไร ทำหน้าที่อะไร

Adverb คือคำกริยาวิเศษณ์ มีหน้าที่

1.ขยายคำกริยา
บอกให้รู้ว่า ทำที่ไหน ทำเมื่อไหร่ ทำอย่างไร ทำบ่อยแค่ไหน เช่น

He came here yesterday. เขา มา ที่นี่ เมื่อวานนี้
here เป็น adverb บอกให้รู้ว่า มา ที่ไหน
yesterday เป็น adverb บอกให้รู้ว่า มา เมื่อเมื่อไหร่

He walks slowly. เขา เดิน อย่างช้าๆ
slowly เป็น adverb บอกให้รู้ว่า เดิน อย่างอย่างไร

He always walk to school. เขา เดิน ไปโรงเรียน เสมอ
always เป็น adverb บอกให้รู้ว่า เดิน บ่อยแค่ไหน

2.ขยายคำคุณศัพท์ และขยายกริยาวิเศษณ์เอง
บอกให้รู้ว่าอยู่ใน ระดับไหน หรือเน้นย้ำว่าแค่ไหน เช่น

The fire is very hot. ไฟ ร้อน มาก
hot เแปลว่า ร้อน เป็นคำคุณศัพท์ขยาย fire ส่วน very เป็น Adverb ขยายคำว่า hot บอกให้รู้ว่า ร้อนแค่ไหน

I like it very much. ผม ชอบ มัน มาก มาก
much เแปลว่า มาก เป็นคำกริยาวิเศษณ์ ส่วน very ก็เป็น Adverb ขยายคำว่า much บอกให้รู้ว่า มากแค่ไหน

About the author

Sine