เรื่องอื่นๆ

อาการปิ๊ง ระดับเริ่มต้นของคามรัก

Written by Sine

อาการของคนมีความรักนั้น เราบอกเลยว่า มันด้วยกันหลายระดับ ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงความรักในระดับเริ่มต้นก่อนว่า มันคืออะไร

สำหรับในเรื่องของความรักแล้ว เรามั่นใจว่า ในระดับเริ่มต้น คงเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลย นอกจากความรู้สึก “ปิ๊ง” มันก็จะมีความรู้สึกคล้าย ๆ กับคำว่ารักแต่ก็ไม่มากและไม่ลึกซิ้งเท่า เมื่อเรารู้สึกว่า ปิ๊งใครสักคน ในภาษาอังกฤษแล้วเราจะไม่ใช้คำว่า love แต่จะใช้สำนวน ดังต่อไปนี้

Teenage couple (15-19) sitting face to face on beach, sunset

…[has/have] + a crush on …

…ปิ๊ง…

เช่น

I have a crush on Joy. ฉันปิ๊งจอย

Toy has a crush on Jinny. ทอยปิ๊งจินนี่

ถ้าจะทำการเน้นว่า ปิ๊งมาก ๆ หรือ ปิ๊งเข้าอย่างจัง ก็ให้ทำการใส่ big เอาไว้ข้างหน้า crush เช่น

I have a big crush on him. ฉันปิ๊งเขาจังเลย

Kate has a bij crush on Kane. เคทปิ๊งเคนม้ากมาก

About the author

Sine