บทสนทนาภาษาอังกฤษ

เวลาโดนหมอสั่งเลิก หรือสั่งงด จะมีประโยคว่าอย่างไร

Written by Sine

แน่นอนว่าเวลาที่เราไปหาหมอนั้น เราจะต้องโดนคำสั่งต่าง ๆ จากหมอ หรือเป็นการขอให้เราเลิก หรืองด พฤติกรรมต่าง ๆ แบบเป็นการถาวร เพื่อให้คุณหายจากโรคที่เป็นอยู่หรืออาจจะเพื่ออยากให้คุณมีสุขภาพที่ดี และแน่นอนว่า เป้นสิ่งที่คุณต้องทำตาม

ซึ่งจากหัวข้อแล้ว เรามีทั้ง สั่งให้เลิก และสั่งให้งด ซึ่งเราจะทำการแนะนำจากการ

สั่งให้เลิก
โครงสร้างประโยคคือ
Quit + กริยาเติม -ing
เช่น

Quiy smoking.
ควิท สโมค’คิง
งดสูบบุหรี่

Man refusing cigarettes concept for quitting smoking and healthy lifestyle

Quit eating junk food.
ควิท อีท’ทิง จังคฺ ฟูด
เลิกทานอาหารขยะ

สั่งให้งด
สั่งให้งดต่างจากสั่งให้เลิก ตรงที่ว่า การงด ยังสามารถกลับมาทำได้อีก เป็นเพียงการงด แค่ชั่วคราวเท่านั้น
โครงสร้างประโยคคือ

abstain from + กริยาเติม -ing
งดการกระทำ

abstain from + คำนาม
งดสิ่งนั้นสิ่งนี้

เช่น

You need to abstain from all high – fat food.
ยู นีด ทู แอบสฺแทน ฟรอม ออล ไฮ แฟท ฟูดซฺ
คุณต้องงดอาหารไขมันสูงทุกประเภท

fast food collection on on white background

You need to abstain from eating meat.
ยู นีด ทู แอบสฺแทน ฟรอม อีท’ทิง มีท
คุณต้องงดทานเนื้อ

About the author

Sine