ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ในบางครั้ง some ก็ใช้ในการขอร้องหรือการเสนอ

Written by Sine

ปกติแล้วอย่างที่เคยบอกไป some ใช้ในประดยคบอกเล่า แต่ถ้าเป็นประโยคขอร้องหรือเสนอความช่วยเหลือ ซึ่งในภาษาอังกฤษจะใช้รูปประโยคเป็นประโยคคำถาม แต่จะไม่ใช้ any แต่จะใช้ some

About the author

Sine