คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

10 Adjectivesใช้แทน Very

Written by Rhoda
Hungry หิว   =   Starving  หิวมาก

Tired  เหนื่อย   =   Exhausted /Drained   เหนื่อยมาก

Small   เล็ก   =   Tiny  เล็กมาก

Large  ใหญ่   =   Huge ใหญ่มาก

Angry  โกรธ   =   Furious  เกรี้ยวกราด

Frightened   กลัว   =    Terrified   สะพรึงกลัว

Dirty  สกปรก   =    Filthy สกปรกมาก

Ugly  น่าเกลียด   =    Hideous  น่าเกลียดมาก

Valuable  มีค่า   =    Precious   ล้ำค่า

Strange   แปลก   =   Bizarre   แปลกประหลาด

About the author

Rhoda