คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

17สิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความสุข

Written by Rhoda

Overcome your fears

เอาชนะความกลัวทั้งหลาย

Take care of your body

ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเอง

Design your ideal life

ออกแบบชีวิตในอุดมคติของคุณ

Do what you love

ทำสิ่งที่คุณชอบ

Accept constructive criticism

ยอมรับคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์

Don’t complain

อย่าบ่น

Don’t be jealous

อย่าอิจฉา

It’s OK to fail

มันไม่เป็นไรที่คุณจะล้มเหลว

Exercise!

ออกกำลังกาย

Get some sleep

นอนพักสักหน่อย

Stop reading the news for a week.

เลิกอ่านข่าวหนึ่งสัปดาห์

Perform a random act of kindness.

แสดงความมีน้ำใจกับคนอื่น

Allow yourself to fail and succeed.

ปล่อยให้ตัวเองผิดพลาดบ้างหรือทำสำเร็จบ้าง

Forgive someone who wronged you.

ให้อภัยคนที่ทำผิดกับคุณ

Go outside.

ออกไปข้างนอกบ้าง

Remember to laugh.

อย่าลืมหัวเราะ

Call a friend.

โทรหาเพื่อน

Do something you love.

ทำในสิ่งที่คุณรัก

About the author

Rhoda