ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

a, an ที่ใช้ในการนำหน้าสัญชาติ

Written by Sine

ถ้าวันหนึ่ง เราะบอกใครสักคนหนึ่งว่าเราเป็นคนสัญชาติอะไรในภาษาอังกฤษ หรือเราต้องการจะบอกว่าใครสักคนเป็นคนสัญชาติอะไร ก็ต้องใช้ a, an นำหน้าชื่อสัญชาติ

 

หลายคนสงสัยว่า เหมือนจะเคยเห็นการบอกสัญชาติโดยๆม่มี a, an เช่น I am Thai. ที่จริงแล้วการบอกสัญชาตินั้นทำได้สองวิธี วิธีที่เพิ่งอ่านไป ด้านบน เช่น She is a Korean. เป็นการใช้คำว่า Korean ให้เป็นคำนาม แปลว่า คนเกาหลี

ดังนั้น พอพูดถึง She จึงต้องเป็น a Korean เพราะมีผู้หญิงคนเดียวแต่เรายังสามารถใช้คำว่า Korean ให้เป็น adjective หรือ คำคุณศัพท์นั่นเอง ซึ่งมีไว้บอกลักษณะของคน สัตว์ สิ่งของต่างๆ จึงไม่มี articles นำหน้า เพราะ คำว่า Korean ในกรณีนี้จะไม่ใช่คำนามอีกต่อไป เช่น She is Korean.

 

About the author

Sine