ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

a, an มีหน้าที่ทำอะไร และ ใช้อย่างไร

Written by Sine

เรามั่นใจว่า หลายคนคงทราบดีกว่า a, an คืออะไร แต่เมื่อเวลานำมาใช้นั้น เรามั่นใจว่า หลายคนยังใช้ผิดที่ผิดจุดอยู่ ซึ่งถ้าจะให้พูดถึงคำนามที่ไม่เฉพาะเจาะจง คำนามนั้นนับได้ และมีหนึ่งเดีว (เป็นเอกพจน์) ก็ต้องใช้ a หรือ an นำหน้า

แต่คำไหนจะใช้ a คำไหนใช้ an หลักการคือ

1. ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระ (a, e, i, o, u) และออกเสียงเป็นสระให้ใช้ an

an ant                    มด 1 ตัว

an elephant          ช้าง 1 เชือก

an apple                แอปเปิ้ล 1 ลูก

an engle                นกอินทรี 1 ตัว

an umbrella         ร่ม 1 คัน

an hour                1 ชั่วโมง

สำหรับคำนามที่ขึ้นต้นด้วยตัว h แต่อ่านออกเสยงเป็นสระ (เอา’เออร์) จึงใช้ an

2. ถ้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ และออกเสียงเป็นพยัญชนะให้ใช้ a

a teacher             ครู 1 คน

a dog                    สุนัข 1 ตัว

a friend               เพื่อน 1 คน

a mountain         ภูเขา 1 ลูก

a book                 หนังสือ 1 เล่ม

แต่สำหรับคำว่า university และ คำว่า unicorn เราจะใช้ a เป็น article นำหน้า เนื่องจาก ทั้ง 2 คำเป็นคนที่ขึ้นต้นด้วย u ซึ่งเป็นสระก็จริง แต่เวลาออกเสียงนั้น ออกเป็นพยัญชนะ นั้นก็คือ (ยูนิเวอร์’ซิที) กับ (ยู’นิคอร์น) article นำหน้าจึงเป็น a

About the author

Sine