ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Articles คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

Written by Sine

ในภาษาอังกฤษเวลาจะพูดถึงคำนาม เช่น dog, girl, school, book park บางครั้งเราต้องใส่คำนำหน้าคำนามด้วย คำที่มานำหน้าคำนามในภาษาอังกฤษ จะเรียกว่า articles ซึ่งมีอยู่ด้ววยกัน 3 ตัว คือ a, an, the

คำถามคือ ทำไมต้องใส่ articles หน้าคำนาม นั่นก็เพราะ เพื่อเป้นการบอกว่า คำนามนั้น มีความเฉพาะเจาะจงหรือไม่

ถ้าเป้นคำนามนับได้เอกพขน์คือ มีหนุ่มสิ่ง หนึ่งตัว หรือ หนึ่งคน และไม่เฉพาะเจาะจง จะใช้ a หรือ and ส่วน the จะใช้เพื่อให้ความหมายเฉพาะเจาะจงและจะใช้กับคำนามชนิดใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นนับได้ นับไมไ่ด้ นามเอกพจน์ หรือ นามพหูพจน์ เพื่อให้เห็นภาพ มาลองดูความแตกต่างกัน

 

ตัวอย่างที่ 1 : 2 คนคุยกันว่ากำลังจะไปร้านกาแฟ

I am going to a coffee shop.

ใช้ a นำหน้า coffee shop ไม่เฉพาะเจาะจงแสดงว่า ยังไม่ได้เลือกว่าจะไปร้านไหน ร้านไหนก็ได้

I am going to the coffee shop.

ใช้ the นำหน้า coffee shop อย่างนี้เฉพาะเจาะจง แสดงว่า ผู้พูดกับผู้ฟังรู้กันว่าร้านไหน

ตัวอย่างที่ 2 : 2 คนคุยกันเรื่องจะไปซื้อคอมพิวเตอร์

I’m going to buy a computer.

ใช้ a นำหน้า computer แสดงว่า ยังไม่ได้เล็งว่า รุ่นไหน ยี่ห้ออะไร ไปดูก่อน ไม่มีในใจ

I’m going to buy the computer.

ใช้ the นำหน้า computer แสดงว่า รู้กันระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังว่า รุ่นไหน ยี่ห้ออะไร เล็งไว้แล้ว

About the author

Sine