Learning 4 Live

ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง แบบง่ายๆ

Author: Sine

img
ในภาษาอังกฤษมี pronouns อยู่กลุ่มหนึ่งที่ใช้เน้นย้ำตัวตนในทำนองว่า ด้วย…ของตัวเอง เช่น ด้วยตัวขอฉันเอง, ด้วยตัวของเขาเอง, ด้วยตัวของเธอเอง, ด้วยตัวของมันเอง เพื่อย้ำว่าประธานทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองจริงๆ ยกตัวอย่างเช่น ฉันซ่อมหนังสือด้วยตัวของฉันเอง แม่โชว์ฝีมือทำกับข้าวด้วยตัวเองเลย อีกหนึ่งวิธีที่ใช้คือ ใช้ reflexive pronouns เป็นกรรมให้กับประโยคเมื่อประธานและกรรมคือคนคนเดียวกัน หรือสัตว์ตัวเดียวกัน หรือสิ่งสิ่งเดียวกัน เช่น เคททำตัวเองหกล้ม จิมดูตัวเองในกระจก สรรพนามที่ใช้เน้นย้ำตัวตนนี้ ในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า reflexive pronouns ซึ่งมีอยู่ด้วยกันดังนี้ reflexive pronouns I                ด้วยตัวฉันเอง                                        =   myself You           ด้วยตัวคุณเอง                                       =   yourself He             ด้วยตัวเขาเอง                                       =   himself She           ด้วยตัวเธอเอง                                       =   herself It              ด้วยตัวมันเอง                                        =   itself We            ด้วยตัวพวกเราเอง (รูปพหูพจน์)            =  ourselves […]
img
คำสรรพนามหรือภาษาอัักฤษใช้คำว่า pronouns คือ คำที่ใช้เรียกแทนคำนาม หรือใช้พูดถึงคำนาม ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือสถานที่ เพื่อให้การสื่อสารสะดวกขึ้น กระชับ และง่ายขึ้น ยกตัวอย่างเช่น Cat (แมว) ก็ใช้ it (มัน) Mary (แมรี่) ก็ใช้ she (เธอ) teenagers (แก๊งค์วัยรุ่น) ก็ใช้  they (พวกเขา) ลองดูว่า ถ้าเราพูดหรืเขียนโดยไม่ใช้ pronouns เลย ใช้แต่คำนามชีวิตจะเป็นอย่างไร นับดูซิว่า มีกี่ สุนัข แล้วธรรมชาติในการสื่อสารจริงๆในชีวิตคนเราไม่ว่าจะภาษาพูดหรือเขียนก็ตาม ไม่มีใครใช้อย่างนี้ แต่เพื่อความราบรืื่นสละสลวยเราจะใช้สรรพนามแทนดังนี้ ที่บ้านของฉันมีสุนัขหนึ่งตัว มันเป็นพันธุ์บอมเมอร์เรเนียน มันมี 3 สี เป็นตัวเมีย มันน่ารักและขี้อ้อนมาก ฉันรักมันมาก ในภาษาอังกฤษก็มีการใช้ pronouns แทนคำนามเช่นกัน โดย pronouns มีด้วยกันหลายประเภท โดยในภาษาอังกฤษจะสามารถใช้ได้แบบนี้ I […]
img
a lot of, lots of, plenty of แปลว่า มาก ใช้ในความหมายเดียวกัน กับ much และ many แต่ a lot of และ lots of จะใช้ในกรณีที่ไม่เป็นทางการ ถ้าเป็นทางการหรือภาษาเขียน จะใช้ a great deal of หรือ much หรือ many แทน ทั้ง a lot of และ lots of ใช้ได้เหมือนกัน ใช้แทนกันได้   สำหรับการใช้ plenty of คำนี้มีความหมายว่า มากมายเกินพอ ล้นเหลือ ซึ่งวิธีใช้ก็คล้ายกับ a lot of และ lots […]
img
หลังจากที่ทำความเข้าใจกับความหมายกันไปแล้ว นั้นก็คือ มีน้อยแต่มีอยู่บ้างกับแทบจะไม่มี ทีนี้ เรามีอีกเรื่องที่ต้องรู้ เกี่ยวกับ เจ้า 4 ตัวนี้ นั่นคือ a few, a little, few, little โดยพูดถึง ฝั่ง a few, few นั้น ใช้กับคำนามนับได้ (รูปพหูพจน์)  ส่วน a little, little ใช้กับคำนามนับไม่ได้ เช่น
This div height required for enabling the sticky sidebar