Author - Sine

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าอย่างไร

ในวงสนทนาแน่นอนว่าเราก็มักจะมีเรื่องราวมากมายมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมือง...

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ช่างมันเถอะ ถ้าจะพูดกับชาวต่างชาติ จะใช้คำไหน

วิธีการตอบรับการขอโทษนั้นเรามั่นใจว่ามีหลากหลายรูปแบบใดแบบหนึ่งที่เรามักจะได้ยินคนไทยพูดกันโดยเสมอ...