ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

each และ every ใช้อย่างไรจึงถูกต้อง

Written by Sine

คำว่า each แปลว่า แต่ละ ส่วน every แปลว่า ทุกๆ ทั้ง 2 คำ นี้ใช้งานคล้ายๆกัน และความหมายก็ใกล้กันมาก

ถึงแม้ว่าคำแปลเป็นไทยจะต่างกัน แต่ each และ every เน้นไปที่แต่ละส่วน แต่ละตัว เช่น เมื่อพูดว่า ทุกคนอ่านหนังสืออยู่ ก้หมายความว่า แต่ละคนกำลังอ่านหนังสืออยู่เช่นเดียวกัน every และ each จึงใช้กับคำนามเอกพจน์

ขอเปรีบเทียบกับอีกคำคือ all ซึ่งแปลว่า ทั้งหมด all จะมองทุกชิ้นทุกคน รวมเป็นกลุ่ม all จึงใช้กับคำนามพหูพจน์

each กับ every ใช้คล้ายๆกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเน้นอะไร เน้นแยกก็ใช้ each แต่ถ้าจะเน้นรวมๆว่า ทุกๆ แต่มีอะไรร่วมกันหรือเหมือนกันก็ใช้ every

 

About the author

Sine