ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Gerund คำที่ลงท้ายด้วย ing 

Written by Sine

Gerund ก็คือคำที่ลงท้ายด้วย ing เหมือน Present participle นั่นเอง แต่ทำหน้าที่เป็นคำนาม ดังนั้น อาจจะเป็น ประธาน กรรม Complement หรือตามหลังบุพบทได้ดังในตัวอย่างต่อไปนี้

Walking is good for you.  
การเดินเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณ (ประธาน)

I do not like walking.
ฉันไม่ชอบ(การ)เดิน

สำหรับการใช้เป็นกรรมของบุพบทก็มีตัวอย่างอยู่แล้วข้างต้น แต่สำหรับการใช้เป็น complement 

Gerund ที่ทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มของประโยค (Complement) โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะตามหลัง verb to be  เช่น

The knowledge is learning something everyday.
ความรู้คือการเรียนรู้สิ่งต่างๆทุกวัน

Her mistake is going out with him.
ความผิดพลาดของเจ้าหล่อนก็คือการออกไปกับเขา

นอกจากนี้ Gerund ยังอาจจะใช้ผสมกับคำนามอื่นๆ เพื่อทำให้เกิดความหมายใหม่ขึ้น เช่น เอา  stick ( ไม้) มาแล้วเติมข้างหน้าด้วย walking การเดิน กลายเป็น walking stick แปลว่า “ไม้สำหรับใช้ในการเดิน” ซึ่งก็เป็นไม้เท้านั่นเอง คำผสมอย่างนี้มีอีกหลายคำ เช่น  writing paper กระดาษเขียนจดหมาย writing table โต๊ะเขียนหนังสือ dining room ห้องกินข้าว

 

About the author

Sine