ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Possessive Adjective คืออะไร?

Written by Sine

Possessive Adjective คือ คำสรรพนามแสดงเจ้าของเป็นคำจำพวกคุณศัพท์ แต่ที่แปลกกว่าคำคุณศัท์อื่น ๆ เล็กน้อย คือ

1 คำคุณศัพท์อื่นใช้ประกอบคำนามโดการเอาไปไว้ข้างหน้าคำนาม หลัง Article แต่คุณศัพท์ที่แสดงเจ้าของเหล่านี้ ใช้เติมหน้าคำนามโดยไม่ต้องใช้ Article นำ เช่น หนังสือใหญ่ A big book แต่ My book หนังสือของฉัน จะเป็น My book ไม่ใช่ a my book

2 คำคุณศัพท์อื่นนอกจากมีหน้าที่ประกอบคำนามโดยเอาไว้ข้างหน้าคำนามแล้ว ยังอาจเอาไว้ข้างหลัง Verb to be เป็น Complement ได้ด้วย เช่น The boy is fat. เด็กชายคนนั้นอ้วน แต่คำจำพวก Possessive Adjective นี้ใช้เป็น Complement ตามหลัง Verb to be ไม่ได้ ใช้ในการประกอบคำนามเท่านั้น

my ของฉันyour ของคุณour ของเรา
their ของพวกเขาhis ของเขาher ของเธอ
its ของมัน

About the author

Sine