บทสนทนาภาษาอังกฤษ

What’s the date today? วันนี้วันที่เท่าไหร่

Written by Sine

หากคุณต้องการที่จะถามชาวต่างชาติ ว่า วันนี้ วันที่เท่าไหร่ เพื่อที่จะให้ได้คำตอบเป็นวันที่ ก็ให้ถามแบบนี้

What’s the date today? วันนี้วันที่เท่าไหร่
Today is November second , nineteen ninety-five.
วันนี้เป็นวันที่สอง เดือนพฤศจิกายน 1995

เนื่องจากการบอกวันที่ภาษาอังกฤษ จะใช้ตัวเลขเป็นลำดับที่เฉพาะ จากตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษด้านบน ด้านล่างนี่คือตารางลำดับที่ทั้ง 31 ตัวเลข ถ้าลองสังเกต เลขที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย 1,2,3 จะเติม th ไปเติมทันที ส่วนเลข 1,2,3 จะได้ตัวแรกเฉพาะมาแทนคือ first,second,third

วันที่ภาษาอังกฤษ
1st first
2nd second
3rd third
4th forth
5th fifth
6th sixth
7th seventh
8th eighth
9th ninth
10th tenth
11th eleventh
12th twelfth
13th thirteenth
14th fourteenth
15th fifteenth
16th sixteenth
17th seventeenth
18th eighteenth
19th nineteenth
20th twentieth
21st twenty-first
22nd twenty-second
23rd twenty-third
24th twenty-fourth
25th twenty-fifth
26th twenty-sixth
27th twenty-seventh
28th twenty-eighth
29th twenty-ninth
30th thirtieth
31st thirty-first

About the author

Sine