บทสนทนาภาษาอังกฤษ

When is your birthday? วันเกิดของคุณเมื่อไหร่

Written by Sine

บทสนทนาในตอนนี้เป็นการสนทนาเพื่อถามตอบวันเกิด เพื่อถามว่าวันเกิดของคุณเมื่อไหร่ หรือวันเกิดของคุณวันไหนนั่นเอง

when is your birthday?

A: When is your birthday?
เว็น อิส ยัว เบิ๊ธเด
เมื่อไหร่ คือ วันเกิด ของคุณ (วันเกิดของคุณวันไหน)

B: Fourth of July.
ฟอธ ออฟ จุล๊าย
วันที่ 4 ของ เดือนกรกฎาคม ( 4 กรกฎาคม)

B: When were you born?
เว็น เวอ ยู บอน
เมื่อไหร่ คุณ ถูกให้กำเนิด (คุณเกิดวันไหน)

A: December 6th, 1994.
ดิเซ็มเบอะ เดอะ ซิกส์ ไนนทีน ไนนทิฟอ
เดือนธันวาคม วันที่ 6 ปี 2537 (6 ธันวาคม 2537)


ถ้าถามแค่วันเกิด ไม่ต้องมีปีก็ได้
การนับวันเดือนปีของอังกฤษคล้ายไทย คือ วัน เดือน ปี 6th December, 1994
การนับวันเดือนปีของอเมริกา จะเอาเดือนขึ้นก่อน December 6th, 1994
were born แปลว่า ถูกทำให้เกิด ถ้าแปลตามคำศัพท์จริงๆ When were you born?แปลว่า คุณถูกให้กำเนิดเมื่อไหร่ แต่แปลเอาความหมายได้ความว่า คุณเกิดวันไหน

when เว็น เมื่อไหร่
is อิส เป็น อยู่ คือ
your ยัว ของคุณ
birthday เบิ๊ธเด วันเกิด
fourth ฟอธ วันที่ 4, ลำดับที่ 4
July คาส เดือนกรกฎาคม
were (1) คาส เป็น อยู่ คือ
born (2) คาส ให้กำเนิด
6th ซิกซธ วันที่ 6, ลำดับที่ 6

were คือ กริยาช่อง 2 ที่ผันมาจาก are (เรียนรู้เพิ่มเติมในหมวด Tense)
born เป็นกริยาช่อง 3 ที่ผันมาจาก bear (เรียนรู้เพิ่มเติมในหมวด Tense)

About the author

Sine